ΔΙΕΘΝΕΊς ΣΧΈΣΕΙς

GIRP

Η GIRP (Ευρωπαϊκή Ένωση Διανομέων Φαρμακευτικής Ύλης – Διεθνής Ομάδα Χονδρεμπόρων Φαρμάκων πλήρους κωδικολογίου) είναι ένα μη κεδροσκοπικό σωματείο που αποσκοπεί στην εκπροσώπηση όλων των χονδρεμπόρων και όλων των διανομέων λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των άμεσων μελών, των ενώσεων – συλλόγων, των διαφόρων εταίρων του τομέα της υγείας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Η SECOF είναι άμεσο μέλος της GIRP. Εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών, χάρη στις ενέργειες που αναλαμβάνει που αποσκοπούν στην επιρροή των Ευρωπαϊκών αρχών. 

Οι αντιπρόσωποι της SECOF στη GIRP 

  • Μέλος του Διοικητικού ΣυμβουλίουOlivier Bronchain
  • Επιτροπή Νομικών Ζητημάτων: Alain Roudergues
  • Επιτροπή Τεχνικών Ζητημάτων: Alain Roudergues
  • Οικονομική και κοινωνική επιτροπή: Alain Roudergues

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα girp.eu

Ευρωπαϊκή Ένωση Ανεξάρτητων Λιανεμπόρων (Ε.Ε.Α.Λ.)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανεξάρτητων Λιανεμπόρων, είναι το Ευρωπαϊκό σωματείο που λειτουργεί ως οργανισμός ομπρέλα για τους κυριότερους συλλόγους και ενώσεις ανεξάρτητων λιανοπωλητών, στους τομείς των τροφίμων αλλά και των μη διατροφικών κλάδων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανεξάρτητων Λιανεμπόρων:
 εκπροσωπεί περισσότερους από 364000 ανεξάρτητους λιανοπωλητές. 

  • με συνολικό κύκλο εργασιών λιανικής άνω των 815.000.000.000 ευρώ 
  • με περισσότερα από 517.000 σημεία πώλησης

23 συλλόγους και ενώσεις συλλόγων στην Ευρώπη

  • που απασχολούν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια άτομα
  • με συνολικό χονδρεμπορικό κύκλο εργασιών άνω των 315.000.000.000 ευρώ

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανεξάρτητων Λιανεμπόρων είναι:
 προαγωγή των ανεξάρτητων λιανεμπόρων μέσω ομάδων στην Ευρώπη
στήριξη και εκπροσώπηση των συμφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων αυτών των ομάδων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε άλλους αρμόδιους φορείς
η διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ως εκ τούτου, η εθνική νομοθεσία, δεν περιορίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αυτών των ομάδων:
η διευκόλυνση των διμερών και πολυμερών ανταλλαγών εμπειριών για τους ενδιαφερόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα independentretaileurope.eu

Οι εκπρόσωποι της SECOF στην (Ε.Ε.Α.Λ.) 

  • Alain Roudergues