Εταιρική Διακυβέρνηση

Στηριζόμαστε στη συνεργατική βάση «ένας άνθρωπος = μια ψήφος», επομένως κάθε μέλος του συμβουλίου έχει μια ψήφο στο συμβούλιο.

Armand Pinton

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Astera

Matilde Sanchez Reyes

Γραμματέας δ.σ.

Bidafarma

Antonello Mirone

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Federfarmaco S.p.A

Zeynep Zübeyde Altındağ'

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

BEK

Bruno de Azevedo Faria

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Udifar

Alain Roudergues

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

SECOF

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

Μέλος

PEI.FA.SYN