Εταιρική Διακυβέρνηση

Στηριζόμαστε στη συνεργατική βάση «ένας άνθρωπος = μια ψήφος», επομένως κάθε μέλος του συμβουλίου έχει μια ψήφο στο συμβούλιο.

Antonello Mirone

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Federfarmaco S.p.A

Matilde Sanchez Reyes

Γραμματέας δ.σ.

Bidafarma

Diogo Parreira de Gouveia

Member of the Board of Directors

Udifar

Zeynep Zübeyde Altındağ'

Member of the Board of Directors

BEK

Armand Pinton

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Sanastera S.p.A.

Alain Roudergues

General Director

SECOF

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

Μέλος

PEI.FA.SYN