Εταιρική Διακυβέρνηση

Στηριζόμαστε στη συνεργατική βάση «ένας άνθρωπος = μια ψήφος», επομένως κάθε μέλος του συμβουλίου έχει μια ψήφο στο συμβούλιο.

Zeynep Zübeyde Altındağ'

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

BEK

Matilde Sanchez Reyes

Γραμματέας δ.σ.

Bidafarma

Francisco Manuel R. R. da Silva Mendes

Member of the Board of Directors

Udifar

Antonello Mirone

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Federfarmaco S.p.A

Armand Pinton

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Sanastera S.p.A.

Alain Roudergues

General Director

SECOF

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

Μέλος

PEI.FA.SYN