Σχετικά με εμάς: Διοίκηση

Η SECOF (Sociedad Europea de Cooperacion Farmaceutica) είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με την Ισπανική νομοθεσία. Καλύπτει 8 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία μέσω 6 μητρικών συνεταιρισμών.

Αυτοί οι 6 συνεταιρισμοί υποστηρίζουν περισσότερα από 42000 φαρμακεία της κοινότητας κάθε ημέρα.

Το όραμά μας

Οι φαρμακοποιοί παρέχουν σημαντικό αριθμό υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πολίτες. Χάρη στην επαγγελματική τους ικανότητα και στην προσβασιμότητά τουςκαθοδηγούν και συμβουλεύουν τους ασθενείς τους, επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική και ασφαλή διάθεση αλλά και χρήση των φαρμάκων. 

Η θέση που δίκαια κατέχουν τα φαρμακεία της κοινότητας έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η δογματική προσήλωση στις απορρυθμίσεις και η υποβίβαση του τομέα της υγείας στις ισοπεδοτικές απλουστεύσεις που ισχύουν σε άλλες, διαφορετικού τύπου αγορές, συνιστούν σημαντικές απειλές.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεταιρισμοί δίνουν την ευχέρεια στα μέλη τους να μετατρέπουν τις αναμενόμενες εξελίξεις σε ευκαιρίες χάρη στα κοινά μέσα που προσφέρουν.
Για τους ανεξάρτητους φαρμακοποιούς, οι συνεταιρισμοί τους συνιστούν τη δυναμική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.