BAŞYAZI

Avrupa bağımsız eczaneleri, sadece ilaç satış noktası değil, halkın ihtiyaç duyduğu her türlü sağlık hizmetinin verildiği yerlerdir.
Bağımsız eczaneler, yaşam kalitesini artıran, önleyici tedbirler almaya teşvik eden, sağlık problemlerinin çözümünde halka yardımcı olan ve tavsiye veren uzman eczacıların sahibi olduğu ve yönettiği eczanelerdir.
Kooperatif şemsiyesi altındaki bağımsız eczaneler ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin güvenilir olduğundan emin olurlar.
Bağımsız eczaneler, toplum sağlığını ön planda tutmasına rağmen sağlığı ticarileştirmeye çalışan güçler tarafından sürekli tehdit edilmektedir.
Bu bağlamda, kooperatifler ortak hedefler ile çalışan bağımsız eczacıları destekleyen doğal yapılardır.
Bağımsız eczaneler sektörde gelişen tehditleri fırsata dönüştürecek yöntemleri kooperatiflerde bulurlar.
Küreselleşen ilaç pazarında, eczaneler ortak ölçek yaratarak Avrupa pazarının bir parçasıdır.
Avrupa bağımsız eczacılarının, yeni hizmetler sağlayan ve eczanelerin ihtiyaçlarını öngören güçlü bir kooperatif desteğine ihtiyacı vardır.
Bu SECOF’un asli görevidir.
SECOF, toplumun ihtiyaç duyduğu eczacılık hizmetlerinin gelişiminde sürekliliği sağlamak için bağımsız eczacılar tarafından Avrupan’nın 5 ülkesinde kurulan ecza kooperatifleri tarafından oluşturulan bir yapıdır.
Bu hedef doğrultusunda SECOF ortaklarının tamamı, bağımsız eczanelerin hem ekonomik hem de yönetimsel bağımsızlığının devamı için çalışmaktadır.

ARMAND PINTON
Yönetim Kurulu Başkanı

SECOF, sağlık hizmetlerindeki rolünü ikiye katlamayı ilke edinmiş Avrupada’ki eczacı kooperatiflerini biraraya getirmektedir. Bağımsız eczane eczacılığı ve tam donanımlı ilaç depoculuğu:Bu çifte misyonumuz, ülkelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları ilaca ve tıbbi danışmanlığa daha kolay ulaşmalarını sağlamaktadır.

Ortaklık anlayışına dayalı kooperatif modeli ; ilaç dağıtimının , kısa dönemli finans bakış açısına sahip yatırımcılar tarafından yapılmasına karşı duran eczacılar için bir çözüm olarak durmaktadır.

İnternet sitemizde, SECOF’u oluşturan kooperatifler sunulmaktadır. Siz de kendinizi bizler gibi eczacılığa tutkuyla bağlı hissediyorsanız, bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Alain Roudergues
Genel Müdür