εκδοτικός

Τα ιδιοκτησιακά ανεξάρτητα φαρμακεία στην Ευρώπη συνιστούν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία παρέχουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών στο κοινό. Δεν αποτελούν καταστήματα που περιορίζονται μόνο στη διανομή των απαραίτητων για το κοινό φαρμάκων.
Η διαχείριση των ιδιοκτησιακά ανεξάρτητων φαρμακείων πραγματοποιείται από ειδικούς επιστήμονες φαρμακοποιούς, οι οποίοι συμβουλεύουν και καθοδηγούν το κοινό στην επίλυση των προβλημάτων υγείας τους, προωθούν την πρόληψη, και συνολικά συντελούν καίρια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Επιπλέον το πυκνό δίκτυο φαρμακείων συμβάλλει τα μάλα στην ευχερή πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, ενώ η κατάρτιση των φαρμακοποιών εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. 
Παρά τα πολυάριθμα τεκμήρια που αποδεικνύουν τα προσφερόμενα οφέλη των φαρμακείων της κοινότητας στον πληθυσμό, το παρόν μοντέλο των φαρμακείων αμφισβητείται και απειλείται αδιάκοπα.
Στο πλαίσιο αυτό οι συνεταιρισμοί αποτελούν τις φυσικές επιχειρηματικές δομές υποστήριξης των ανεξάρτητων φαρμακείων στην επίτευξη των κοινών τους στόχων.
Οι συνεταιρισμοί προσφέρουν στους φαρμακοποιούς την ευχέρεια να βελτιώσουν τις στρατηγικές εκείνες, οι οποίες μετατρέπουν τις συνδεδεμένες με την εξέλιξη του φαρμακευτικού τομέα απειλές, σε ευκαιρίες. 
Ωστόσο τα φαρμακεία αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής αγοράς, στην οποία το προφίλ των υπηρεσιών εναρμονίζεται μεταξύ όλων των χωρών, μέσω των εφαρμοζόμενων κοινών Ευρωπαϊκών μέτρων και κατευθύνσεων.
Οι Ευρωπαίοι ανεξάρτητοι φαρμακοποιοί χρειάζονται τη στήριξη ενός ισχυρού συνεταιρισμού, που είναι σε θέση τόσο να καινοτομεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και να προβλέπει τις ανάγκες των φαρμακείων. 
Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο η SECOF διαδραματίζει κομβικό ρόλο.
Η SECOF είναι η δομή που δημιουργήθηκε από 5 Ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ανεξάρτητοι φαρμακοποιοί μπορούν να εξελίσσονται στην παροχή της απαιτούμενης από τον πληθυσμό φαρμακευτικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε κάθε μια από τις χώρες.
Όλα τα μέλη της SECOF έχουν δεσμευτεί σε αυτόν τον στόχο και επίσης εργάζονται ώστε να διασφαλίσουν την οικονομική καθώς και τη διαχειριστική ανεξαρτησία που χρειάζονται οι συνεταίροι μας, τα ανεξάρτητα φαρμακεία. 

ARMAND PINTON

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η SECOF φέρνει κοντά τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών που επέλεξαν να διαδραματίσουν διττό ρόλο στην αλυσίδα της φροντίδας υγείας: μέσω των ανεξάρτητων φαρμακοποιών και φαρμακείων της κοινότητας και μέσω των χονδρεμπορικών φαρμακευτικών διανομέων πλήρους γκάμας. 

Αυτή η διπλή δέσμευση δίνει την ευχέρεια στους πολίτες των χωρών μας να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο φάρμακο τους, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπεύθυνα συμβουλές και την κατάλληλη για αυτούς καθοδήγηση, ώστε να προκύψει ένα βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Το συνεργατικό μοτίβο που βασίζεται στην επιχειρηματική σύνδεση συνεταίρων και όχι απλών μετόχων, αποτελεί και την ενδεδειγμένη λύση για κάθε φαρμακοποιό που αρνείται να παραδώσει τη διανομή φαρμάκων σε επενδυτές που αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσμα κέρδη. 

Οι συνεταιρισμοί μέλη της SECOF παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο: μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν αισθάνεστε όπως και εμείς, ενθουσιώδεις φαρμακοποιοί. 

Alain Roudergues
Γενικός διευθυντής