HAKKINDA : yönetim

SECOF (Sociédad Europea de Cooperacion Farmaceutica/Avrupa Eczacı Kooperatifleri Topluluğu) İspanyol kanunlarına bağlı olarak kurulan bir ortaklık gurubu olup: Belgium, France, Germany, YunanistanItaly, Portugal, Spain, and Turkey’de faaliyet gösteren 6 ana kooperatifi catısı altında toplamaktadır.

Bu 6 şirket her gün 42.000’den fazla eczaneye hizmet veriyor.

vizyonumuz

Eczacılar halka hergün çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Mesleki bilgi ve becerileriyle donanımlı, hizmete her zaman hazır olarak, hastalarının ilaca güvenli ulaşımını sağlarken her türlü yönlendirme ve tavsiyede bulunurlar.

Bağımsız eczacıların yasalarla belirlenen bu alanı artık sorgulanmaya baslanmıştır. Dogmatik serbestleştirmeler veya finansal hırslar tehdit haline dönüşmektedir.

Bu bağlamda kooperatifler, ortak imkanları kullanarak istenilen değişimlerin üyeleri için birer fırsat haline dönüşmesine öncülük etmektedirler.
Bağımsız eczane eczacıları için kooperatifi, bireysel gelişimi açısından ortak bir dinamiği temsil ede