SECOF MİSYONU

Bünyesindeki iştirakçilerinin hizmet alanları açısından, SECOF’un görevleri aşağıdaki başlıklarda gruplanabilir:

İlaç Dağıtımı ve İlgili Hizmetler
Eczacı olmayan yatırımcıların oluşturduğu rekabet ortamına karşı ellerindeki tek seçeneği güçlendirmek amacıyla kooperatif üyesi eczanelere dağıtımı güçlendirmek.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana, farklı kooperatif gruplarını biraraya getirerek bir bilgi ağı oluşturmak ve tecrübelerini paylaşmak.
Bünyesindeki Avrupa eczacı kooperatiflerinin yöneticilerine,karşılıklı iletişim platformu görevini sunmak.
Ortağı bulunan ilaç dağıtım kooperatiflerinin mümkün olduğunca geniş tabanda biraraya gelmelerini sağlamak.

Bağımsız Eczane Eczacısının Geliştirilmesi
Eczacıların haklarını savunmak ve sağlık hizmetleri zincirinin vazgeçilmez bir halkası haline getirmek.

Temsil Faaliyetleri
İlaç dağıtım sektöründe Avrupa normlarındaki yönlendirmelerde etkin olmak.

SECOF STRATEJİSİ

Eczacılar halka her gün çeşitli hizmetler sunmaktadır. Mesleki bilgi ve becerileriyle donanımlı, hizmete her zaman hazır olarak, hastalarının ilaca güvenli ulaşımını sağlarken her türlü yönlendirme ve tavsiyede bulunurlar.

Bağımsız eczacıların yasalarla belirlenen bu alanı artık sorgulanmaya başlanmıştır. Dogmatik serbestleştirmeler veya finansal hırslar tehdit haline dönüşmektedir.
Bu bağlamda kooperatifler, ortak imkanları kullanarak istenilen değişimlerin üyeleri için birer fırsat haline dönüşmesine öncülük etmektedirler.
Bağımsız eczane eczacıları için kooperatif, bireysel gelişimleri açısından ortak bir dinamiği temsil etmektedir.